PROGRAM ZAJĘĆ „FERIE Z OSiR 2018” - TURNUS I    29.01.2018 – 02.02.2018

DZIEŃ I     29.01.2018   HALA SPORTOWA – POKAZY STRAŻACKIE, ZAJĘCIA W OSIR
10:00 – 10:30 – zbiórka uczestników ferii, sprawdzenie listy obecności, przydział do grup, zapoznanie uczestników
z regulaminem ferii oraz z regulaminem korzystania z hali sportowej, prelekcja profilaktyczna na temat bezpiecznego wypoczynku podczas ferii przeprowadzona przez strażaków z Państwowej Zawodowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Gry i konkursy sprawnościowe z wykorzystaniem sprzętu strażackiego. Zapoznanie uczestników z regulaminem p.poż i regulaminem bhp, zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry sprawnościowe, łamigłówki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14:00 – odbiór uczestników ferii przez rodziców z OSiR przy u. Ludowej 2.
DZIEŃ II       30.01.2018  – WYCIECZKA DO PLANETARIUM EC1 - MIASTO KULTURY" W ŁODZI UL. TARGOWA 1/3
09:30  – zbiórka uczestników ferii, sprawdzenie listy obecności,                                                                        
09:45 – wyjazd do Planetarium EC1 - Miasto Kultury" w Łodzi, zapoznanie uczestników z regulaminem
kompleksu EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, pokaz dla grup „Gwiazdozbiory zimowego nieba”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ok 13.45 - odbiór uczestników ferii przez rodziców z OSiR przy u. Ludowej 2.    
DZIEŃ III      31.01.2018   -  WYCIECZKA DO GROTY SOLNEJ RELAX W ŁODZI, UL. DREWNOWSKA 77, (konieczność wyposażenia dzieci w dodatkowe, białe skarpetki)
09.25  – zbiórka uczestników ferii, sprawdzenie listy obecności,                                                                         
09:40  – wyjazd uczestników do Groty Solnej Relax w Łodzi, zapoznanie uczestników z regulaminem bezpiecznego korzystania
z groty solno – jodowej, seans z animatorem w grocie solnej, projekcja filmu,
ok 14:15 –  odbiór uczestników ferii przez rodziców z OSiR przy u. Ludowej 2.                                                                                
DZIEŃ IV      01.02.2018  –  WYJŚCIE DO MOK-KINA ODEON 3D, PROJEKCJA BAJKI
10:00  – zbiórka uczestników ferii, sprawdzenie listy obecności, zapoznanie uczestników z regulaminem bezpiecznego przemieszczania się po drogach,

10:10 – wyjście do MOK – Kina Odeon 3D, Projekcja bajki,   
12:30 – 14:00 -   Hala Sportowa OSiR – ul. Ludowa 2  Zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry sprawnościowe, łamigłówki,

14:00 – odbiór uczestników ferii przez rodziców z OSiR przy u. Ludowej 2.                               
DZIEŃ V       02.02.2018 –  ZAJĘCIA NA LODOWISKU I W OSiR
10:00  – zbiórka uczestników ferii Hali Sportowej przy ul. Ludowej 2, sprawdzenie listy obecności,                                                                        

10:10  – wyjście uczestników na Lodowisko "Biały Orlik" - ul. Żwirki (realizacja zajęć uzależniona od warunków atmosferycznych), zapoznanie uczestników z regulaminem korzystania z lodowiska. Konkursy sprawnościowe – gry i zabawy na lodzie,
13:00 – 14:00 – Hala Sportowa OSiR – ul. Ludowa 2  Zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry sprawnościowe, łamigłówki, poczęstunek na zakończenie turnusu.                                                                                                                      
14:00 – odbiór uczestników ferii przez rodziców z OSiR przy u. Ludowej 2.                   

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ „FERIR Z OSiR 2018” - TURNUS II    05.02.2018 – 09.02.2018

DZIEŃ I     05.02.2018   HALA SPORTOWA – POKAZY STRAŻACKIE, ZAJĘCIA W OSIR
10:00 – 10:30 – zbiórka uczestników ferii, sprawdzenie listy obecności, przydział do grup, zapoznanie uczestników
z regulaminem ferii oraz z regulaminem korzystania z hali sportowej, prelekcja profilaktyczna na temat bezpiecznego wypoczynku podczas ferii przeprowadzona przez strażaków z Państwowej Zawodowej Straży Pożarnej w Koluszkach. Gry i konkursy sprawnościowe z wykorzystaniem sprzętu strażackiego. Zapoznanie uczestników z regulaminem p.poż i regulaminem bhp, zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry sprawnościowe, łamigłówki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   14:00 – odbiór uczestników ferii przez rodziców z OSiR przy u. Ludowej 2.
DZIEŃ II       06.02.2018  – WYCIECZKA DO PLANETARIUM EC1 - MIASTO KULTURY" W ŁODZI UL. TARGOWA 1/3
09:30  – zbiórka uczestników ferii, sprawdzenie listy obecności,                                                                        
09:45 – wyjazd do Planetarium EC1 - Miasto Kultury" w Łodzi, zapoznanie uczestników z regulaminem kompleksu EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, pokaz dla grup „Gwiazdozbiory zimowego nieba”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ok 13.45 - odbiór uczestników ferii przez rodziców z OSiR przy u. Ludowej 2.    
DZIEŃ III      07.02.2018   -  WYCIECZKA DO GROTY SOLNEJ RELAX W ŁODZI UL. DREWNOWSKA 77, (konieczność wyposażenia dzieci w dodatkowe, białe skarpetki)
10.25  – zbiórka uczestników ferii, sprawdzenie listy obecności,                                                                         
10:40  – wyjazd uczestników do Groty Solnej Relax w Łodzi, zapoznanie uczestników z regulaminem bezpiecznego korzystania
z groty solno – jodowej, seans z animatorem w grocie solnej, projekcja filmu,
ok 15:30 –  odbiór uczestników ferii przez rodziców z OSiR przy u. Ludowej 2.                                                                                
DZIEŃ IV      08.02.2018  –  WYJŚCIE DO MOK-KINA ODEON 3D, PROJEKCJA BAJKI
10:00  – zbiórka uczestników ferii, sprawdzenie listy obecności, zapoznanie uczestników z regulaminem bezpiecznego przemieszczania się po drogach,

10:10 – wyjście do MOK – Kina Odeon 3D, Projekcja bajki,   
12:30 – 14:00 -   Hala Sportowa OSiR – ul. Ludowa 2  Zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry sprawnościowe, łamigłówki,

14:00 – odbiór uczestników ferii przez rodziców z OSiR przy u. Ludowej 2.                       
DZIEŃ V       09.02.2018 –  ZAJĘCIA NA LODOWISKU I W OSiR
10:00  – zbiórka uczestników ferii Hali Sportowej przy ul. Ludowej 2, sprawdzenie listy obecności,

10:10  – wyjście uczestników na Lodowisko "Biały Orlik" - ul. Żwirki (realizacja zajęć uzależniona od warunków atmosferycznych), zapoznanie uczestników z regulaminem korzystania z lodowiska. Konkursy sprawnościowe – gry i zabawy na lodzie,
13:00 – 14:00 – Hala Sportowa OSiR – ul. Ludowa 2  Zajęcia sportowo – rekreacyjne, gry sprawnościowe, łamigłówki, poczęstunek na zakończenie turnusu.                                                                                                                      
14:00 – odbiór uczestników ferii przez rodziców z OSiR przy u. Ludowej 2.